Hej!
Vi ser gärna att så många som möjligt är på plats på området ifall någon läcka har uppstått under vintern.
KOM IHÅG att kontrollera att dina kranar är stängda innan vattnet öppnas!