Nu när containrarna finns på området så lägger vi vårt trädgårdsavfall i dem. Information om var vi kan lägga trädgårdsavfall efter att containerna är borta återkommer vi med när det blir aktuellt. Nedan information gäller fortfarande, så vänligen håll er till det tills ny information kommer.
—–
Nu är fack 6 också öppnat i Hammarbergshörnan, det ni sållar bort lägger ni i fack 7. Det finns fortfarande kvar i fack 9 på Pionstigen.
Perfekt material att bottna odlingskragar och att jordförbättra med.
OBS! Inget nytt material får läggas i komposterna, det får man spara på egen koloni tills container kommer i början av säsongen. Efterföljs inte detta kommer vi stänga så man inte får ta kompost förrän säsongen är igång, vilket hade varit mycket synd.
Ps, det finns mycket kompostmaskar (dyngmask) om man vill hämta och lägga i sin egen kompost för att få igång den, ta med en hink att frakta dem i.