Hej!

Styrelsen har konstaterat, att vår nuvarande regel för bevattning med slang, inte har fått genomslag hos alla kolonister. Det har bland annat vattnats med slang både under dagtid på vardagar och under lördagar och söndagar, trots att detta inte har varit tillåtet. Styrelsen har nu beslutat att  förenkla regeln och vi hoppas därmed att alla kolonister ska kunna följa den nya regeln!

Från och med idag den 6 juni gäller följande:

Kolonilottens nummer avgör vilket datum som bevattning med slang får ske. Således får kolonilott med jämnt nummer vattna med slang under hela dygnet med jämna datum och kolonilott med udda nummer får vattna med slang under hela dygnet med udda datum.  

Alltså är det endast koloninummer och datum man behöver hålla reda på för att veta om man får vattna eller ej, tillåtna tider för bevattning är borttagna!

Styrelsen ber alla kolonister att tänka på att:

  • fortsatt vara sparsamma med vattnet och använda vatten från egen regntunna så ofta som möjligt
  • inte vattna mitt på dagen när det är som varmast
  • alltid vattna under uppsikt, speciellt när vattenspridare används 
  • all vattenåtgång innebär en kostnad för föreningen (= medlemmarna), ju mer vatten som går åt, desto högre gemensam kostnad 

Styrelsen kommer att utvärdera vattenåtgången löpande och om det visar sig att åtgången stiger markant kommer begränsningar att återinföras. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen