Det finns nu en ny självgående gräsklippare att använda när vi hjälps åt med att klippa våra gemensamma gräsmattor.

Anmälningslistorna sitter på stora anslagstavlan.