Vi vill ha in förslag på namn till den nya styrelsen för 2023.

Aktuella uppdrag som skall tillsättas:
Ordinarie ledamot tillika kassör 2 år (Nyval)
Ordinarie ledamot tillika sekreterare 1 år (Nyval)
Ordinarie ledamot 2 år (Nyval)
Ordinarie ledamot 1 år (Nyval)
Suppleant 2 år (Nyval)
Vi vill ha in förslagen senast fredagen den 27 januari!
Skicka in svaret på mailadress:
val.ringstorpssommarstad@gmail.com
Hälsningar från valberedningen / Thomas Finnborg