Listan med kontaktuppgifter till de personer som har förtroendeuppdrag i föreningen är publicerad här på vår hemsida under “För medlemmar” och “Kontakter”,
länk: https://ringstorpssommarstad.com/ansvarsomraden-kontakter
För att underlätta att finna kontaktinformationen så finns den nu också upphängd på båda våra fysiska anslagstavlor.

Med vänlig hälsning
Styrelsen