Hej,

Nu är vi i styrelsen i full gång med att planera för årsmötet 2023. Det är ganska lätta att glömma bort att alla inte är lika uppdaterade på vilka tider som gäller, så därför vill vi bara informera er om några tidpunkter.

Vi kommer att skicka ut en formell inbjudan lite senare så se detta bara som en påminnelse om att boka in i era kalendrar.

Årsmötet kommer att hållas den 12 mars 2023, kl 11.00

Lokal är bokad hos DHS, Kurirgatan 1, Helsingborg.

Om ni tänker skicka in en motion till årsmötet så ska den vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2023. Den ska vara skriftlig och undertecknad med namn och koloninummer.