Styrelsen planerar att kalla till höstting söndagen den 8 september klockan 14.00. Ämnet som vi vill diskutera är: Avtal, stadgar och ordningsregler.
Hur följer vi avtal, stadgar och ordningsregler och hur ska styrelsen agera när dessa inte följs?
Separat kallelse kommer att skickas ut till alla i god tid!