Styrelsen vill rikta ett stort TACK till alla er som kom och arbetade på fixardagen idag.
Bra uppslutning med 44 personer som fick mycket gjort!