På denna fixardag ska vi bland annat snygga till våra gemensamma häckar och kantklippa våra gemensamma gräsmattor så att det blir snyggt till midsommar!
Anmäl dig på hemsidan om du kan komma eller ej.
Hälsningar
Styrelsen