Vi vill meddela att Festgruppen upplöses på grund av “personalbrist”. Vi har sökt efter nya personer som vill engagera sig både via mejl, nyhetsbrev och via hemsidan, men tyvärr har vi inte fått några nya intressenter. Detta innebär att lördagen den 20 maj och söndagen den 18 juni ställs in. 

Hälsningar från Festgruppen / Stefan Bergström