Efter att fixardagen var avslutad fylldes våra containrar snabbt av oss alla. Det finns lite plats kvar vid sidorna. Vi kommer att låta containrarna stå kvar ytterligare några dagar så att trädgårdsavfallet sjunker ihop lite och då kan vi säkert få in lite mer om behov finns.