Vi har bokat DHS lokal på Ringstorp för vårt årsmöte i föreningen. Kallelse med förslag till dagordning och övriga bilagor skickas ut under februari månad.

Kom ihåg att dina motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2024.