Hela dokumentet hittar du här under fliken övrigt

Latin: Reynoutria japonica. Engelska: Japanese Knotweed

Parkslide är en flerårig ört som vissnar ner under vintern. Då vi fått in parkslide på vårt område är det ytterst viktigt att man vet hur den ser ut och att delar av den inte läggs i varken gemensamma komposter eller den egna för att inte sprida den vidare, minsta lilla bit kan ge uppkomst till ett nytt bestånd, både ovanjordiska delar och rotdelar.

Man ska inte försöka gräva upp parkslide, detta gör att den blir aggressiv och kan skjuta iväg rotskott på flera meter.

Klipper man bort ovanjordiska delar ska dessa läggas i tättförslutna påsar och lämnas på NSR, fråga personal på plats om vart du kan slänga det hos dem.  

Det finns bra och saklig information på bl.a. Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets hemsidor om hanteringen av parkslide, och hur man kan/ska göra om man fått in den på sin tomt.

  • Ta hand om avfallet rätt. Alla växtdelar ska förpackas noggrant i sopsäckar och lämnas på återvinningscentralen. Informera personal på plats om att det är parkslide och fråga vart du ska lägga det. Alla växtdelar kan slå rot om de hamnar på marken. Släng aldrig parkslide på kompost eller i naturen. (Text hämtad från Länsstyrelsen.se)

Parkslide blommar mellan september-november med vita eller lätt rosa blommor på ovansidan av bladverket.

Med vänlig hälsning,

Kompostgruppen